Sunday, April 01, 2007

Osobní kontakt

Jak ale mravenci dospějí k těmto rozhodnutím? Nikdo z nich není schopen počítat a nebo chápat celkovou situaci v mraveništi. Nikdo z nich nezavolá: "Hej! Je zapotřebí ještě padesát mravenců tady na tom místě, musíme tady vykonat tuto práci!" Místo toho zřejmě každý jedinec reaguje na situaci ve svém bezprostředním okolí, která ale odráží celkovou situaci ve hmyzím společenství. Pro chování jednotlivce je tedy určující jeho kontakt s ostatními příslušníky společentství.
Létavky vos z rodu Polybia mají na vybranou, zda budou přinášet do hnízda potravu, nebo materiál na rozšíření hnízda. Rozhodnutí létavky se odvíjí od toho, jak dlouho musí čekat, než si od ní stavitelé převezmou dřevitou kaši pro výrobu papíroviny hnízda. Čím více materiálu mají k dispozici nebo čím méně jej potřebují, tím déle nechají létavku čekat. Pokud nezájem o dřevitou kaši dosáhne určité úrovně, snaží se létavka z dalšího letu přinést potravu.

Labels: