Saturday, May 19, 2007

Mívají

velmi dlouhé nohy a tykadla, aby se mohli pomalu pohybovat jako přízraky ve světě beze světla. Najdeme brouky, kteří se pohybují těsně pod vodní hladinou, a také dokonalé potápěče, což dalo jméno čeledi potápníků. Zadní nohy se jim proměnily ve vesla a mezi krovkami a zadečkem si zachycují vzduchovou bublinu, takže mohou dýchat i pod vodou. Umějí létat (až 50 kilometrů za den), běhat, plavat a také se potápět, tím předčí všechna terénní vozidla. Největší známý brouk je tesařík Titanus giganteus z Jižní Ameriky, bez tykadel měří 16 centimetrů. Pokud však jde o tělesnou hmotnost, vítězí zlatohlávek goliáš (Goliathus regius) z tropické Afriky, jeho váha dosahuje až 100 gramů. To kontrastuje s mikroskopickými drabčíky, pobývajícími v suchém listí nebo pod zemí, z nichž někteří nejsou ani tak velcí jako háček nad písmeny v tomto textu.