Sunday, April 22, 2007

Zákonité proměny

Hmyzí společenství prochází zákonitými proměnami. Na počátku bývá založena poměrně malým počtem jedinců, někdy jen jedinou oplozenou královnou. Proto mezi jeho první úkoly patří výstavba hnízda, sběr potravy a produkce dostatečného množství dělnic. Pokud se společenství hmyzu uchytí a překoná tuto počáteční, "rozjezdovou" fázi, čeká je období stabilizace. Společenství si vybuduje vlastní revír, vypořádá se s konkurenty v sousedství a vytvoří předpoklad pro produkci jedinců schopných pohlavního rozmnožování. Ti založí vlastní kolonii a celý proces začíná znovu.
Životnost kolonií bývá různě dlouhá, ale u některých druhů hmyzu dosahuje i několika desítek let. Celou tu dobu společenství velmi dobře fungují bez toho, že by jejich činnost někdo řídil. I komplikovaný systém může plnit své funkce na základě jednoduchých pravidel, jež určují chování jednotlivců. Výsledný efekt je často tak dokonalý, že i my lidé, kteří jsme pro řízení vlastní společnosti vynalezli řadu tu více tu méně důmyslných mechanismů a institucí, můžeme propadnout pocitům, že k dokonalosti "hmyzích států" má naše společenství ještě hodně daleko.