Tuesday, April 03, 2007

Živočichové

často řeší své životní situace standardními postupy odzkoušenými předchozími generacemi. Stejně to platí i pro kolonie mravenců Pogonomyrmex barbatus. Jejich schopnost adekvátní správné reakce na momentální situaci se ale mění s věkem a velikostí kolonie. U větších mravenčích společentství se vyvinula zřetelná schopnost kompenzace nepříznivých dopadů standardně využívaných postupů. Velké mravenčí kolonie se tak stávají výrazně odolnějšími proti působení nepříznivých vnějších vlivů. Mladé, a tudíž i malé kolonie mravenců se často chovají nevypočitatelně. Na stejnou situaci jsou v odstupu několika týdnů schopny zareagovat zcela odlišně. Větší, starší kolonie ale jako kdyby již získaly "zkušenosti". Reagují na daný podnět z vnějšího prostředí vždy stejně. Ustálená volba optimálního postupu tyto kolonie opět staví do výhodnější pozice.
"Nerozvážné" mládí a "rozumné" stáří?