Sunday, April 01, 2007

Dělnice hmyzích společenství

jsou schopny rozeznat i to, jaký úkol plní dělnice, s níž se právě střetli. Vodítkem jim jsou zřejmě pachové stopy. Každá práce poznamená toho, kdo ji vykonává, určitým pachem. Například zásobovač načichne potravou, kterou přináší do hnízda. I na tento podnět je zřejmě schopen jednotlivý příslušník hmyzího společenství zareagovat. Dokládají to sledování severoamerických mravenců druhu Pogonomyrmex barbatus.
Dělnice těchto mravenců vykonávají mimo mraveniště čtyři základní povolání - "zásobovači" shánějí v okolí mraveniště potravu, "hlídači" střeží bezpečí celého společenství, "údržbáři" zabezpečují stavbu a opravy mraveniště a "popeláři" se starají o odpadní materiál produkovaný mraveništěm. Pokud se v blízkosti mraveniště objeví vydatný zdroj potravy, připojí se k úsilí zásobovačů i hlídači, popeláři a údržbáři. Ucpání vchodu do mraveniště mobilizuje zásobovače, ale i příslušníky některých profesí z nitra mraveniště k tomu, aby pomohli údržbářům. Stejně tak musí zaskočit zásobovači za údržbáře i v případě, že se objeví překážky na cestičkách, které zásobovači používají na svých výpravách za potravou. Útok cizích mravenců na mravenčí kolonii vyvolá u udržbářů jejich bleskové "přeškolení" na hlídače.

Labels: ,