Monday, April 16, 2007

tykadlA

Zdá se, že ano. Při setkání se mravenci často zkoumají tykadly. Ta jim slouží k vnímání pachových molekul. Tak si mohou mravenci navzájem prokazovat příslušnost k témuž mravenčímu společenství, ale zároveň si zřejmě předávají i další důležité informace. Mravenec pečlivě vnímá, kolik příslušníků vlastního mraveniště potká za určitý časový úsek. Pokud jich není moc, zastaví se s každým z nich a vymění si s ním pomocí tykadel informace. Změna nastane, když počet střetnutí přesáhne určitou mez. Mravenci se ani potom neignorují, ale omezí při střetu vzájemné kontakty prostřednictvím tykadel. Tím se mravenec vyhne nebezpečí, že by reagoval na podněty, které nejsou podstatné a za reakci vlastně nestojí. Pokud ale i při sníženém počtu kontaktů v husté populaci mravenců narazí například na úspěšné zásobovače, znamená to, že úspěšnost zásobovačů dosáhla v populaci mravenců poměrně vysoké úrovně. To může znamenat jen jediné - v blízkosti mraveniště se s velkou pravděpodobností nachází vydatný zdroj potravy a je na čase zapojit se do jeho využití

Labels: ,