Tuesday, May 08, 2007

VELKÝ VYNÁLEZ

Kolik jich je? To nevíme. Nejnovější soupisy jich uvádějí na 360 000 - to je víc než druhů rostlin -, ale každý rok je objeveno několik tisíc dosud neznámých. Když se britského filozofa a fyziologa J. B. S. Haldana, zakladatele populační genetiky, jednou zeptali, co si myslí o Bohu, odpověděl: "Určitě měl mimořádně rád brouky." Necháme-li stranou výjimečnou poctu, jíž se dostalo lidskému druhu tím, že je jediným nositelem myslící hmoty, čím to je, že se brouci stali nejúspěšnější skupinou ve vývoji živých tvorů? Především patří ke třídě hmyzu, což je pokolení, které se úspěšně začalo rozvíjet už v období karbonu před 300 miliony lety, dříve než souš opanovali velcí plazi. Jednou z jejich nesporných výhod je takzvaný exoskelet. Zatímco my máme vnitřní kostru, na níž jsou upevněny ostatní orgány, hmyz má tvrdou kůži neboli kutikulu, která drží tvar, aniž potřebuje vnitřní opěry. Velký "vynález", který to umožňuje, je chitin, látka podobná rostlinné buničině. Může být ohebný, což je důležité u kloubů, nebo velice tuhý a odolný tam, kde tvoří desky. Mezi vším hmyzem jsou brouci nejlépe pancéřovaní. Původně měli dva páry křídel jako všechen hmyz, ale přední pár postupně tvrdl v krovky, které chrání druhý pár, jenž slouží svému účelu - létání. Krovky k sobě přiléhají jako chlopně lastury a jsou dokonalým pouzdrem, jež se otevírá, mají-li se roztáhnout křídla složená pod ním. Výsledkem je obrněný vůz schopný podle potřeby létat.

Labels: