Sunday, May 27, 2007

Naproti tomu

stovky druhů opylují rostliny, pomáhají recyklovat organickou hmotu, dokonce hubí i škůdce, které si člověk vlastní vinou rozmnožil svým zvláštním způsobem hospodaření. Jediná samička slunéčka sedmitečného může zanechat potomstvo schopné sežrat 200 000 mšic. Jistě by se nám vedlo lépe, kdybychom se naučili strategii přímo od přírody a lépe respektovali řád, jímž se řídí biosféra. Jednoho dne se člověk přestane dívat stále jen ke hvězdám nebo sám do sebe a začne pozorovat to, co se hemží na zemi a kolem něho. A jak řekl E. F. Schumacher, objeví, že co je maličké, je krásné. Bude pak pokornější a prodlouží život svého vlastního druhu do nekonečna.