Thursday, May 04, 2006

A spali

a spali a spa¬li. Když se Brouček probudil, byli tatínek a ma¬minka vzhůru. Leželi v posteli a povídali si. "Ma¬minko, dáte mně med?" - "Med? Jaký med? Broučku, vždyť žádný med nemáme," - "Ale víte - co nám včera Janinka poslala." - "Včera? Janin¬ka? I to se ti, holečku, něco zdálo." - "I ne, ma¬minko. Vždyť už jste mně včera dala." - "I toto! To se ti zdálo. Jen se vzpamatuj! Víš, naposledy jsme byli u kmotřičky, pak jsme hned všechno ucpali, a od té doby spíme." Škoda! Ale když to tak bylo!
Brouček se skoro mračil. Tu ho napadlo: "Ta¬tínku, jakpak je venku? Já bych se rád podíval." Ale tatínek: "Milý Broučku, je tam zima, to bys zmrzl. A vždyť máme dveře zarovnané dřívím." -