Sunday, April 16, 2006

"Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší," radil kmotříček. Kohoutek už měl pohotově, vzal ještě kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohou¬tek a kmotřička už držela křišťálový koflíček, aby do něho kmotříček natočil. A kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo.
A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janin¬ka, potom kmotřička, po ní tatínek, pak kmotří¬ček, a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, tako¬vé to bylo sladké! Jenom se jim to zdálo moc sil¬né. A tak kmotřička: „Beruško, honem skoč na palouk se džbánem pro rosu!" A Beruška honem skočila na palouk se džbánem pro rosu.