Thursday, April 13, 2006

Vidíš Broučku!

" Ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet."
A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl, pěkně se pomodlili, a to jim ta po¬lívčička zas chutnala! Byla taková dobrá; zasma¬žená, s -kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva.
Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil:
Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Brouček na to: "Pán Bůh s námi a zlý pryč," dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky
ruku, on ji držel a už všichni dřímali.