Monday, May 08, 2006

Pak se jim trochu odpočine.

- " Ale hned se zas letí." - "A tatínku, copak ti lidé teď dělají, když vy jim nesvítíte?" - "Milé dítě, to já nevím, co dělají : Snad také spí, nebo si poví dají pohád¬ky. Ale já vždycky slýchám, že jsou neposlušní a že se jim nedobře vede." - "Nedobře? Copak je to?" - "Inu, nemají se rádi." - "Ale to já bych jim nesvítil, když se nemají rádi." - "Í do toho nám nic není. Když Pán Bůh chce, abychom jim posví¬tili, tak jim svítíme."
Broučkovi uvázly na mysli ty pohádky. "Ma¬minko, povídejte mi nějakou pohádku!" - "Ale když já, Broučku, už žádnou neumím." - "I víte, tu, kterou jste mně povídala už dávno." - "O čempak byla?" - "I víte, o tom kocourkovi a ko¬čičce. Víte?" A maminka, že bude povídat, a po¬vídala: