Tuesday, May 09, 2006

Tak byl jednou

jeden kocourek a jedna kočič¬ka. Už je tomu dávno. Kocourek byl všecek krás¬ný černý jako uhel a kočička všecka krásná bílá jako mléko. A měli se rádi. Tu se jim jednou na¬rodila koťátka. Tři, dva kocourci a jedna kočička. Ten jeden byl krásný černý jako uhel, ten druhý byl krásný bílý jako mléko, a ta kočička byla krás¬ná mourovatá. Měli se rádi a byli hodní. Vždycky si pěkně hráli anebo pomáhali tatínkovi a mamin¬ce příst. Jednou pak zjara povídala maminka: Děti, já půjdu s tatínkem chytnout nějakou myš¬ku anebo něco, abyste neměly hlad. Buďte hodné a mějte se rády! Přijdeme hned. A ještě vám zde drobátko zatopím, aby vám nebylo zima.