Sunday, August 06, 2006

Ale maminka měla přeje jaksi strach. - Jen se ještě pomodlili:

Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine.

Pac a pusu, "Pán Bůh s námi a zlý pryč!" a lehli a spali a spali.
Ale dlouho ještě nespali a Brouček se probudil. Bylo mu zima, skoro se až drkotal. Nemohl to vydržet: "Maminko!" Ale maminka spala. "Ma¬minko!" Ale maminka zase nic a Brouček - byl nějaký churavý a dal se do pláče. Vtom se mamin¬ka vzbudila.
"Broučku, copak ti je?" - "Ach maminko, mně je zima."
"I vždyť není tak moc zima, skrč se pěkně pod peřinku!