Monday, November 26, 2007

V ruce měla zmuchlaný kousek novinového papíru
a na něm v červeném rámečku adresu. Na chvíli se
pozastavila a znovu se koukla na adresu.
"Kampa deme, holčinko?" otočil se na ni procházející ožrala.
"Trhni si nohou," odsekla ostře a dál spěchala svou cestou.
Když konečně našla zatrženou adresu, chvíli váhala,
než vstoupila dovnitř. Na okamžik se zastavila na chodníku,
upřeně pozorovala dům a uvažovala o své mladší
sestře Susie. A potom najednou vztekle plivla na chodník a bez
dalších okolků vešla do domu.
"Já sem přišla, za . . . eh . . . Cass Longovou," oznámila
vrátnému.
Prohlédl si ji od hlavy k patě, ohrnul rty a neurčitě
ukázal na recepční pult.
Za pultem seděl prošedivělý starší muž s kyselým
výrazem. "Cass Longová," řekla.
" . . . tě čeká?"