Saturday, September 29, 2007

Jim byl od přírody snílek, hrával na kytaru, honil
pěkné ženské, nebo spal. Odvezl je do Arizony, kde
se usadili na farmě jedné vdovy, co se jmenovala Mary
Chaucerová. Vzala si na starost Laru a Margaret poslala
do školy. "Na svůj věk je holka moc bystrá," řekla
Jimovi. "Musí dostat nějaké vzdělání."
Po určitém čase začal být Jim neklidný. Byl příliš
dlouho na jednom místě; starost o dvě děti pro něho
představovala zodpovědnost, kterou nedovedl zvládnout. Lara si
vždy myslela, že to byl pravý důvod, proč
se s Mary Chaucerovou oženil. Byla starší než on,
buclatá, usměvavá žena, která nikdy na nic nenaříkala.
Přesně měsíc po svatbě Jim zmizel a nechal po sobě
jen pár řádek, kde Mary prosil, aby se postarala o jeho
děti.