Friday, September 28, 2007

Pro novináře by jistě bylo nemalou lahůdkou, kdyby
některý z nich zjistil, že ve skutečnosti jsou to nevlastní
sestry; měly stejného otce, ale každá jinou matku.
Ani jedna z nich, pochopitelně, neměla zájem na tom,
aby se tento fakt dostal na veřejnost. Každá si zařídila
svůj život v jiné zemi; byly si na hony vzdáleny.
Příležitostně se setkávaly, a ve skutečnosti mezi nimi
existovalo silné pouto, které rozdíly mezi nimi odstraňovalo.
Měly pro sebe vzájemné pochopení a nikdy jedna druhou
neodsuzovaly za život, který si vybrala.
Jejich otec, Jim Lawrence Brown, se nikdy s žádnou
z jejich matek neoženil. Margaretě bylo teprve pět let,
když její matka zemřela a otec ji vzal s sebou do Kalifornie.
Tady se seznámil s vdanou ženou, která se svým
mužem nežila. Jim s Margaretou se k ní nastěhoval
a později se ženě narodila Lara. O rok později, když
se žena rozhodla vrátit ke svému manželovi, dala dítě
Jimovi spolu se šesti tisíci dolary, aby se odstěhoval
pryč. Peníze ho přesvědčily, takže na to přistoupil.
Za peníze koupil staré auto a přívěs, který jim poskytl
i jistý druh bydlení. Sedmiletá Margaret se musela kompletně
starat o jednoroční Laru.