Tuesday, May 16, 2006

A tak Brouček neplakal.

"Tatínku, to všady vyroste chudobka, kde zemřel brouček?" - "Vša¬dy, a kde umřela beruška, tam vyroste chudobka s červeným kraječkem." - "A jakpak, kdyby ta žluna byla kmotříčka sežrala, také by tam vyro¬stla chudobka?" - "Také." - "Kdepak?" - "Tam někde pod bukem v trávě." - "A tatínku, nechyt¬ne nás ta žluna, až poletíme?" - "I snad ne. Ona je v lese, a my do lesa nelítáme. Jen když musíme přes něj, a pak, jak se Pánu Bohu líbí."
Brouček byl zatím v myšlenkách již za lesem. "Tatínku, také poletíme do toho velikého, krás¬ného domu s těmi velikými dveřmi, kam jste letěli oknem?" - "Když budeš pěkně poslouchat, také se tam někdy podíváme."
Okno už tatínek ani nezabednil, jen je pěkně
mechem ucpal. Maminka zatopila a vařila polív¬čičku.