Tuesday, June 20, 2006

"A nebál ses ho?" ptala se Beruška. - "Ó, nač¬pak bych se bál! A viďte, kmotříčku, toho chrous¬ta jsme polekali. Ten se nás bál!" - "Ano, Brouč¬ku," přisvědčoval kmotříček. "Ale ta sova!" - "Ó, však ji hajný zastřelil. Pane, tohos měla vi¬dět, Beruško! Měl takový velikánský roh, hú, hú, hú, hú a pořád hú. To aby lidé věděli, jak dlouho mají ještě spát." - "I ne, Broučku, to nebyl hajný, to byl ponocný," opravil ho tatínek. - "Ano, tak to byl ponocný." A kmotřička k tomu přidala: "Však ano, půjdeme spát. Broučkovi se oči zaví¬rají." A tak že se budou modlit:

Podvečer tvá čeládka
co k slepici kuřátka
k ochraně tvé hledíme,
laskavý Hospodine.